"ඒ අභීමානනීය වු අයිවෝ"

කලා
Typography

සංගීතවේදී අයිවෝ ඩෙනිස් ඇගයුම් සහ ආධාර ප්‍රසංගය ජනවාරි 26 (සිකුරාදා) සවස 6:30ට බිෂොප් විද්‍යලයේ දී.

සංගීතය: සුරේශ් මාලියද්ද

ශිල්පීන්: ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක

ටි.එම්. ජයරත්න

අමරසිරි පීරිස්

එඩ්වඩ් ජයකොඩි

ජැක්සන් ඇන්තනි

කීර්ති පැස්කුවල්

නිරෝෂා විරාජනි

දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී

නෙලු අදිකාරි

නදීක ගුරුගේ

සමන් ලෙනින්

ඉන්දිකා උපමාලී

මාදනි මල්වත්තගේ

කුමාරි මුනසිංහ

දුමිත් ගයාන්

දෙව්මිණි ප්‍රනාන්දු

Latest Posts

Face Book Setup 01