ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සභාපතිත්වයට රංජිත් ප්‍රනාන්දු

ව්‍යාපාර
Typography

ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සමාගමේ සභාපතිත්වයට  රංජිත් ප්‍රනාන්දු  මහතා පත්කළ අතර  සාමාජිකයන් පස් දෙනකුගෙන් සමන්විත නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ද පත් කරනු ලැබ තිබේ.මෙම මාර්තු මස 29 වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම පත් කිරීම කරනු ලැබ ඇත.

මේ අනුව රංජිත් ප්‍රනාන්දු  මහතාට අමතරව මනෝ තිත්තවැල්ල, සුසන්ත කටුගම්පළ, ආචාර්ය රෝෂන් පෙරේරා සහ එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති හා, රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා  සභාපතිධුරය දරණ ‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සමාගමේ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නම් වේ.

 ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 6 දෙනකු අස්වීමේ ලිපි බාර දුන්නේය.

Latest Posts