ඝාතනය කළ, අතුරුදහන් කළ මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තිය පතා ජාතික සමරුවක්

ඝාතනය කළ සහ අතුරුදහන් කළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජීවිතවලට යුක්තිය ඉටුකරමු මැයෙන් ජාතික සමරු වැඩසටහන අද (11) කුරුණෑගල ඔරලෝසු කණුව අසලදී පැවැත්වේ. ඒ මාධ්‍ය නිදහස සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංවිධානයේ එකමුතුවෙනි.
මෙහි මීළඟ වැඩසටහන අගෝස්තු 13 වනදා කොළඹ කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිටදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වන මෙන් මාධ්‍ය නිදහස සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සහ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික සංවිධානය සියලු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් සහ මාධ්‍ය නිදහස අගයන සැමට ආරාධනා කර සිටියි.
August11 1