ආසයි බයයි

Gossips
Typography

රඟපාන්න කිව්වොත් ඉතින් දිනක්ෂිම තමයි. ඒ තරමටම දිනක්ෂි දක්ෂයි කියලා ආයි උමතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ...

කොහොම වුණත් පහුගිය කාලෙ කතාවක් ගියානේ මාධවයි - දිනක්ෂියි යාළුයි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයිදෙන්නා විවාහ වෙන්න යනවා කියලත්...

දිනක්ෂි කියන විදිහට නම් ඒවා ඉතින් කතන්දර විතරයි.

මොකද එයා තාම විවාහය ගැන හිතලවත් නෑලු. තුන් හිතකවත් නෑලු. ඒත් ඉතින් අපිට ලිහිසි තෙල් වැදිච්ච විදිහට නම් දිනක්ෂිට පෙම්වතෙක් ඉන්නවලු.

කවුද බං ඔය බොරු කියන්නෙ... මොන ජීවිතද අප්පා මෙව්වා...

Latest Posts

Face Book Setup 01