මහේෂි හිරු අතහරියි

Gossips
Typography

හිරු එකෙන් කරන රියැලිටියකින් මහේෂිව අයින් කරලා කියලා අපිට ආරංචියක් ආවා.

ඒත් ඒ එක්කම ආපු තවත් කතන්දරයක් තමයි මහේෂිව අයින් කළා නෙමෙයි එයාම අයින් වුණා කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම අයින් වුණාදඅයින් කළාදකියන එක නම් හරියටම කියන්න අපි දන්නෙ නෑ. මොකද ඔය නොදන්න දේවල් කියන්න ගිහින් සරණාගත ගොසිප් ගොඩදාන්න ඕන නෑනේ.. කියන්න බෑනේ කැකිල්ලෙ රජ්ජුරුවො ළඟදි ගස් බැඳගත්ත කියපු එවුන්නි ඉන්නේ.

කොහොම වුණත් මහේෂිගෙ ඔය කියන සිද්ධියට හේතු වෙලා තියෙන්නෙ ප්‍රවීණ නිළියක් එක්ක ඇති කර ගත්ත ආරෝවක් කියල තමයි වාර්තා වුණේ.

ඒත් ඉතින් කවුද දන්නෙ ඕවා ඇත්තදබොරුදකියලා... මොකද ආරංචි වුණත් බොරුවෙන්න තියෙන ප්‍රවණතා වැඩියිනේ.

ඔව්... ඉතින් එව්වට කියන්නෙ බිබිලි නගින බෙලි කටු කියල තමයි... අවුලක් නෑනේ...?

Latest Posts

Face Book Setup 01