ඔයාට තමයි බැරි... බලන්න අර වික්ටර්...

Gossips
Typography

වික්ටර්ට පරිවාරයක් හමුවුණා... සබඳතාවන් කුළුපග වුණා... කුළුපගතාවන් වැඩි වෙනකොට සබඳතාව ගැඹුරු වුණා... කේන්ද්‍රය හමුවුණ තැනදි ආදරය සෙට් වුණා... ඉතින් දෙන්නා එකතු වුණා.

ඔව්... වික්ටර් කියන්නෙ මනසක් තියෙනහදවතේ මිනිහෙක්. හදවතේ මිනිස්සුන්ගෙ වචන කියන්නෙ අත්දැකීම්...

අත්දැකීම් නැති මිනිස්සුන්ට තියෙන්නෙ වචන. ඒ කියන්නෙ කතන්දර... කතන්දරකාරයන්ට කියන්නෙ මනසේ මිනිස්සු කියලා.

උන් කන්නෙ හොරෙන්බොන්නෙ හොරෙන්ලව් කරන්නෙ හොරෙන්ගෑනු එක්ක යන්නෙ හොරෙන්ගෑනු මිනිස්සු එක්ක යන්නෙ හොරෙන්ආතල් ගන්නෙ හොරෙන්...

එහෙම තමයි..හදවතේ මිනිස්සු ලව් කරනවා... මනසේ මිනිස්සු පව් කරනවා...

ෂේම් කල්චර් එකක වික්ටර් කියන්නෙ අපිට අනුව පොරක්. අනිත් එවුන් හොරෙන් කරන දේවල් එයා එළිපිට හැමෝටම පේන්න කරනවා...

වික්ටර් ආයෙ බැන්ද ලු...

ඔව්... මොකද්ද ඉතින් අවුල..?

ඒක වශියක් ලු...

ගොඩක් මනසේ මිනිස්සු වික්ටර්ගෙ ඇත්ත පිළිගන්න තැනක් හොයනවා...

අටවක පුත්තු’ හෙලුව වහගන්න කණ්ණාඩි ඉස්සරහා පට්ට ගේමක් දෙනවා... ඒ අස්සෙ වික්ටර් හෙමින් ආයෙත් මෙහෙම කියනවා...,

ඇඳිරියෙද මැණික හඳුනන ඇස් දෙකක් මට ඇතේ

එනු මැනවි රස බලනු සෙවණක එකම පැල්පතේ...

ඔව්... වික්ටර්කැත මිනිස්සු කණ්ණාඩිවලට බයයි...

ඔබට සුබපැතුම්..!

Latest Posts

Face Book Setup 01