පහුගිය කාලෙ පූල්වල නාලා, බිකිනි ඇඳන් ෆොටෝ ගහලා, කැබිනට් ඇමැති කෙනෙක් එක්ක හෝටල් ගානෙ රිංගපු නිළියව දැන් ඔන්න රට යවන්න හදනවලූ.

Read more ...
Write comment (0 Comments)

පියුමි හංසමාලි ගැන පහුගිය ටිකේ එක එක කතා පැතිරුණානේ. ඒත් එයා ගැන දැන් තියෙන අලූත්ම ආරංචිය තමයි පියුමි දික්කසාද වෙලා කියන එක.

Read more ...
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)

එම්.එස්.ගෙ සිංදු ආයෙත් මතක්කරලා දීපු ඩ්‍රීම්ස්ටාර් ගායක එම්.ජී. (එම්.ජී. ධනුෂ්ක) දැන් එම්.එස්.ගෙ සිංදු කියන එක නතර කරලා කියලා ආරංචි වුණා. ආරංචියෙ හැටියට එම්.ජී.ට එම්.එස්ගෙ සිංදු කියන එක තහනම්ලූ.

Read more ...
Write comment (0 Comments)

ධනා (ධනංජය සිරිවර්ධන) පහුගිය ටිකේම හිටියෙ අද වෙනස් වෙනවා, හෙට වෙනස් වෙනවා කිය කියානෙ.

Read more ...
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)