ධම්මිකපුර සුනාමි නිවාස යෝජනා ක්‍රමය තවත් සුනාමියක් වේද?

ප‍්‍රාදේශිය පුවත්
Typography

2004 වසරේ සුනාමියෙන් විපතට පත්වූවන් යලි පදිංචි කරවන ලද අම්බලන්ගොඩ, ධම්මිකපුර නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමයේ පදිංචිකරුවන්ට කිසිඳු පහසුකමක් නොමැතිවිම හේතුවෙන් ඔවුන් දැඩි අසරණභාවයට පත්ව තිබේ.


.
පහසුකම් කෙසේ උවද අවම වශයෙන් තමන් පදිංචි නිවාසවලට අයත් භූමියේ අයිතියවත් තමන්ට නැතැයිද ඔවුහු ප‍්‍රකාශ කරති.
අම්බලන්ගොඩ - බටපොල මාර්ගයේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 05 ක් පමණ දුරින් ධම්මිකපුර නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමය පිහිටා ඇත.මෙහි නිවාස 68 කින් සමන්විත වන අතර සුනාමියෙන් නිවාස අහිමි වූ අම්බලන්ගොඩ, හිරේවත්ත හා පටබැදිමුල්ල ප‍්‍රදේශයේ පවුල් 68 ක් මෙහි පදිංචි කර තිබේ.

මින් පවුල් 50 කට අධික ප‍්‍රමාණයක් ධිවර පවුල්ය. මුලින් මොවුන් ජිවත් වූ ධීවර ගම්මාන පිහිටා තිබුණේ අම්බලන්ගොඩ නගරයට ඉතා ආසන්නයේය. ඒ නිසාම ඔවුන්ගේ දරුවන්ට නගරයේ ජනප‍්‍රිය පාසැල් ලැබුණි.ධම්මිකපුර නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමය නගරයෙන් ඈතට පැමිණීම තුල සිය දරුවන්ට නිශ්චිත පාසැලක් නොමැතිවීම ප‍්‍රධානතම ගැටළුව වී තිබේ.

මෙහි නිවාස සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් වැසිකිලි වලවල් නොමැති අතර නිවාස 68 ට අයත් වැසිකිලි 68 සදහාම ඇත්තේ පොදු එක වලකි.මෙනිසාද ප‍්‍රබල සෞඛ්‍යමය ගැටළුවක් බවට පත්ව තිබේ. නිවාස සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ඔප්පු ලබා නොදෙන්නනේද මෙම හේතුව නිසා බව ගම් වැසියෝ කියති.