‘කරාතේ දෝ‘ සාග් යන්න පෙර පුහුණුවක්

ක්‍රීඩා
Typography

ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය මෙම වසරේ අගෝස්තු මස පැවැත්වෙන සාක් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ඉලක්ක කොටගෙන ශ්‍රී ලාංකික කරාතේ ක්‍රීඩකයන් හට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීම සඳහා සංවිධානය කරන කරාතේ පුහුණු වැඩමුළුවක් මෙම මස 29 සහ මාර්තු මස 01, 02, 04 දිනයන්හි ටොරිංටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්වේ.

මෙය ජාත්‍යන්තර කරාතේ උපදේශක Vincenio Ippotitio මහතා ගේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනකි.

Latest Posts

Face Book Setup 01