ෆුට්බෝල් තීරුබදුත් ඉවතට

ක්‍රීඩා
Typography

මෙරට පාපන්දු ක්‍රීඩාව නැංවීම වෙනුවෙන් එම ක්‍රීඩාව සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය අයිතමයන්ට පනවා ඇති තීරු බදු ඉවත්කර ගැනීම සඳහා තමන් මැදිහත් වන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර පවසයි. සත්හඬ වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළ අතර ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරියේ දී මුදල් අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද පැවසීය.

එම සාකච්ඡාවේ දී පාපන්දු ක්‍රීඩකයන් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය පාවහන් සඳහා පනවා තිබෙන තීරු බදු ඉවත්කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන බවත් අනතුරුව අනෙක් අයිතමයන් සඳහා පනවා ඇති තීරු බදු සඳහා සහන ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එසේම දිවයින පුරා පාපන්දු ක්‍රීඩාව තිබෙන පාසල් සහ ක්‍රීඩා සමාජ වෙතින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් තමන් මෙම තීරණය ගනු ලැබූ බවත් ඒ හරහා දක්ෂතා ඇති නමුත් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ මූල්‍ය දුෂ්කරතා සහිත ක්‍රීඩකයන් රැසක් වෙත සහනයක් ලැබෙන බව තමන් විශ්වාස කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

ක්‍යාශප කොතලාවල

Latest Posts

Face Book Setup 01