දියගම ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ’ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ නම ගැලවෙයි

ක්‍රීඩා
Typography

දියගම ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ’ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය නවීකරණය කිරීම ආරම්භ කල අතර  එය මෙතැන් සිට දියගම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සංකීර්ණය හා ජාතික ක්‍රීඩා ඇකඩැමිය ලෙස නම් කිරීමට  කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.පසුගිය රජයේ  ජනාධිපති ධුරය දැරූ මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ අදහසකට අනුව මහින්ද රාජපක්‍ෂ ක්‍රීඩා සංවර්ධන පදනමේ මෙහෙයවීමෙන් ඉදිවූ මෙම ක්‍රීඩාංගනය  වසර 2009 නොවැම්බර් මාසයේදී විවෘත කරනු ලැබුවේ දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය යන නමිනි.

ක්‍රීඩාංගනය ඉදිවීමට පෙර  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ දියගම විකාශනාගාරය ස්ථාපිතව තිබූ භූමි භාගය පසු කලෙකදී මෙලෙස දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ලෙස සංවර්ධනය කළේය.


මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගණයක ඉදිවූ දෙවැනි කෘත්‍රිම මලල ක්‍රීඩා ධාවන පථය වන අතරම   ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුකව තිබූ වෙලෝඩෘම් කෘත්‍රිම පාපැදි ධාවන පථයකින්ද සමන්විත වුවත් නියමිත ප්‍රමිතියට අනුකූල නොවන ඉදිකිරීමක් බවට පත්ව තිබූ එම පාපැදි ධාවන පථය පසුව කඩා දැමූ අතර පසුව එම ස්ථානයේ පිහිනුම් තටාකයක් ඉදි කෙරුණි

මේ වන විට අබලන් තත්ත්වයට පත්ව තිබෙන දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ කෘත්‍රිම ධාවන පථය වෙනුවට අලුත් ධාවන පථයක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පළමුව එළීම ආරම්භ කෙරේ.

සැලසුමට අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි දෙවසරක එහි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ අංගසම්පූර්ණ ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයක් (ඇකඩැමියක්) ද එහිදී ස්ථාපනය කෙරේ.

වසර 2020 දී ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරය බාරගැනීමට සූදානම් වන අතර එයද සැළකිල්ලට ගනිමින් දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය මෙසේ ඉහළින් නවීකරණය කිරීමට වැඩිදුරටත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණයෙන් ‘මහින්ද රාජපක්‍ෂ’ නාමය ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණයෙහි කිසිදු දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක් නොමැති බව ක්‍රීඩා  අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Latest Posts