වධ හිංසාවට ලක්වූවන්ට සහය පළ කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් චිත්‍රපට උළෙලක්

කලා

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් වධ හිංසාවට ලක්වූවන්ට සහය පළ කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය 1997 වසරේ සිට, සෑම වසරකම ජුනි මස 26 දින සමරනු ලබයි.

මීට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ද මෙම දිනය සැමැරීම සඳහා " වධ හිංසාවට තිත " යන තේමාව යටතේ වාර්ෂිකව වැඩසටහන් රැසක් පවත්වනු ලැබූ අතර,  මෙවර එම දිනය සැමැරීම සඳහා මානව හිමිකම් චිත්‍රපට උළෙලක් හා සාකච්ඡා මාලාවක් 2018 ජුනි මස 25 හා 26  යන දෙදින තුළ කොළඔ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටිජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේ දී නොමිලේ පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත.

25.06.2018

පෙ.ව 9.30-   9.45     අදහස් දැක්විම

              

පෙ.ව 9.45- 10.00    ශ්‍රී ලාංකීය වාර්තා වැඩසටහන

              

පෙ.ව 10.00   Taxi to the Dark side   වාර්තා චිත්‍රපටිය

 

25.06.2018

ප.ව 2.00-  2.15    අදහස් දැක්විම

              

ප.ව2.15-   2.30   ශ්‍රී ලාංකීය වාර්තා වැඩසටහන

              

ප.ව 2.30    Visaarani  වෘතාන්ත චිත්‍රපටිය

 

26.06.2018

පෙ.ව 9.30-  10.00  අදහස් දැක්විම

              

පෙ.ව 10.00  Matilda   වෘතාන්ත චිත්‍රපටිය(පාසැල් දර්ශනය)

26.06.2018

ප.ව 4.00-   4.15   අදහස් දැක්විම

              

ප.ව 4.15-   4.30  ශ්‍රී ලාංකීය වාර්තා වැඩසටහන

              

ප.ව 4.30  Death and the Maiden   වෘතාන්ත චිත්‍රපටිය

janahada

Latest Posts