සැලසිනෙ දැන්වීම්කරණයේ ප්‍රමුඛයන් අතරට

ව්‍යාපාර

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සැලසිනෙ  ආයතනය නව කළමනාකාරිත්වය යටතේ විශිෂ්ඨ ගමන් මගකට අවතීර්ණ කර තිබේ.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය අමාත්‍යංශ භාරගැනීමෙන් පසු නිර්මාණකරනයේ  ප්‍රවීණයකු වන ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන  මහතා සැලසිනෙ  සභාපතිවරයා ලෙස පත් කරණු ලැබිය.


පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සැලසිනෙ  පාඩු ලැබූ රාජ්‍ය ආයතනයක් වූ  අතර අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ සහ  ජනමාධ්‍ය  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතාගේ මග පෙන්වීම   අනුව ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා සතු  පරිනත භාවය සහ කැප වීමත් සැලසිනෙ  ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කැප කිරීමත් තුළ ගෙවුණු 2017 වසරේ ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට පත් කිරීමට සමත්ව තිබේ.සැලසිනෙ  ආයතනයේ දශක හතරකට ආසන්න තම අභිමානවත් ඉතිහාසය තුළ වැඩිම අලෙවියක් සහ ලාබයක් ලැබීමට 2017  ගෙවුණු වසරේ අවසාන කාර්තු දෙකේ සමත් වී තිබේ.  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ රාජ්‍ය ආයතනයකට ඇති පුර්ණ ආරක්‍ෂාව සැලසිනෙ  ආයතනය වෙත ලැබී ඇති බැවින්, සේවා ලබා ගැනීමේදී වැඩි විශ්වාසයක් තබා ගැනීමේ හැකියාව ද ඇත.  

සැලසිනෙ  ලබා දෙන සේවාවන්

ශ්‍රී ලංකාවේ  ප්‍රථම  ටෙලිවිෂන් නිෂ්පාදන  ආයතනය වන්නේ සැලසිනෙ  රුපවාහිනී  ආයතනයයි .  ප්‍රචාරක හා ප්‍රවර්ධන ආයතනයක් වෙතින් සිදුවන සියලුම නිෂ්පාදනයන් හා සේවාවන් වඩාත් නිර්මාණශීලි මෙන්ම, කාර්යක්‍ෂමවත්, කර දීමේ හැකියාව ඇති නිර්මාණශීලි නිර්මාපකයන් මෙන්ම තරගකාරී අලෙවි කණ්ඩායමකින් සැලසිනෙ  ආයතනය සමන්විත වේ. රුපවාහිනී, ගුවන් විදුලි හා පුවත්පත් සදහා දැන්වීම් පල කිරීමේදී අනෙක් සියළු ප්‍රචාරණ ආයතන අභිබවා යමින් වට්ටම් ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට සැලසිනෙ  ආයතනය සමත්ව තිබේ.

නවීන තාක්‍ෂණය සහ නවමු ප්‍රචාරක විදික්‍රමයන් සමගින් සමාජ මාධ්‍ය තුළද ප්‍රචාරණ ව්‍යපෘති සංවිධානය කිරීම සැලසිනෙ  ආයතනය සිදු කරණු ලබයි. මෙම සේවාවන්ට අමතරව සැලසිනෙ  ආයතනය ඉසව් කළමනාකරණය නව අංශයක් ලෙස ස්තාපිත කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර චෝගම් සමුළුවේ නිල ප්‍රචාරක ආයතනය වුයේද සැලසිනෙ  ආයතනයයි. එසේම රාජ්‍ය ආයතනයන් හි උත්සව රාශියක් වසර පුරා සංවිධානය කරණු ලබන අතර එමගින් ඉසව් කළමනාකරණය පිළිබද අත්දැකීම් රාශියක් සැලසිනෙ  සතුව තිබේ. මේ වන විට ප්‍රදර්ශන කුටි, පුර්ව ප්‍රචාරක සේවාවන්,  ඩිජිටල් වෝල් සේවාවන්, සිනමා ශාලා තුළ ප්‍රචාරණ දැන්වීම්,  වේදිකා පසු තල, සංගීත ප්‍රසංග, බාහිර ප්‍රචාරක සේවාවන් යනාදී සියල්ලම සැලසිනෙ  ආයතනය මගින් සිදු කරණු ලබයි.

මල්පල දරන සැලසිනෙ  ප්‍රබෝධමත් අනාගතය

සැලසිනෙ  නව සභාපතිවරයාගේ සාර්ථක මග පෙන්වීම අනුව නව වසරේ සිට  රාජ්‍ය ආයතනවලට මෙන්ම පෞද්ගලික ආයතනවලටද දැන්වීම් හා ප්‍රචාරණ සේවාවන් මෙන්ම ඒවා උපලේඛනගත කිරීමේ සේවාවන් ලබාදීමට සැලසිනෙ  බලාපොරොත්තු වේ.

Latest Posts