තරුණ ගොවියෙකුගෙන් වට්ටක්කා දන්සැලක්

ප‍්‍රාදේශිය පුවත්

අක්කර 5 කින් යුත් සිය වට්ටක්කා අස්වැන්න වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේ දන්සැල් දීමට ගලේවෙල මකුළුගස්වැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි  පි .ජි . ජයවීර නම් වූ තරුණ ගොවි මහතෙකු 29 වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේ  දන්සල් දීම  සිදු කළේය.


රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් වැය කොට තමන් මෙවර වට්ටක්කා අක්කර පහක වගා කොට අස්වැන්න ඉතා සරුවට තිබුණු බවත් එහෙත් වට්ටක්කා අලෙවි නො වීම නිසා අස්වැන්න නෙලීම අතහැර දැමූ බව ජයවීර මහතා සඳහන් කළේය.
 පසුව එම වට්ටක්කා තොගය අස්වැන්න  ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් ගොවි මහතුන්ගේ සහයෝගය ඇතිව වෙසක් පුන් පොහෝ දින කඩාගෙන ටැක්ටර් හා ලොරි රථවලින් ගලේවෙල කලා වැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ මකුළුගස්වැව මංසන්ධියේ තබාගෙන වන්දනා ගමන් එන ජනතාවට දන්සැල් දීමට ඔහු ක්‍රියා කළේය.
 වාහන වලින් පැමිණි දුර පළාත්වල බොහෝ වන්දනාකරුවන් වට්ටක්කා ගෙඩි පිටින් දන්සැලෙන් රැගෙන යන අයුරු.දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබිණි.
 ජයවීර නම් වූ තරුණ ගොවි මහතා කියා සිටියේ මෙම වට්ටක්කා තොගය මහ පොළොව යට කර නැවත ගොවිබිම්  හෑමට තීරණය කරන මුත් එහෙත් ආහාරයට සුදුසු මෙම වට්ටක්කා විනාශවීම අපරාධයක් නිසා ජනතාවට දන්සැල් දීම ට තම මියගිය දෙමව්පියන්ට පින් අත්පත් වෙන්න මෙම පිංකම සිදු කළ බව ය.
 දේවහුව ප්‍රදේශය සම්පුර්ණයෙන්ම ගොවි ජනතාව ජීවත් වන බල ප්‍රදේශයක් බවත් එහෙත් තරුණ ගොවීන් මේ වන විට ගොවි තැන  තිත තබා තිබෙන බවත් තමන් ද බොහෝ දුරට ඉදිරි කන්නවලදී ගොවිතැනින් ඉවත්ව වෙනත් රැකියාවක් සොයා ගන්නා බව ජයවීර මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේය.
 ජයවීර මහතාගේ මෙම අපූරු වට්ටක්කා දන්සැලට ගොඩවදින බොහෝ බැතිමතුන් ජයවීර මහතාට සුබ පතමින් කෘෂිකර්ම බලධාරීන්ට බැන වදිමින් ඉන් පිටත් වන අයුරුද දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබිණි.