ඥාණසාර හිමියන් සිරගත කිරිම සහ සිවුර ගලවා ජම්පරයක් ඇන්දවිමට විරෝධය

ප‍්‍රාදේශිය පුවත්

ගලබොඩ අත්තේ ඥාණසාර හිමි සිරගත කිරිමට එරෙහිව අද (21) හැටන් නගරයේ අධිෂ්ඨානමය පා ගමනක්  පැවැත්විණ.


ගලබොඩ අත්තේ ඥාණසාර හිමියන් සිරගත කිරිම සහ සිවුර ගලවා ජම්පරයක් ඇන්දවිමට විරෝධය පාමින් කළු කොඩි අතැතිව හැටන් නගරයේ අධිෂ්ඨානමය පාගමනක්  අද(21) පස්වරුවේ හැටන් නගරයේදි පැවැත් වින.
හැටන් ප්‍රදේශයේ බෞද්ධයන් පිරිසක් විසින් සංවිධානය කල මෙම අධිෂ්ඨාන පාගමන හැටන් මල්ලිඅප්පුව සමන් දේවාලය අසලින් ආරම්භ කර එම අධිෂ්ඨානමය පාගමන හැටන් නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානය දක්වා ගමන් කළේය .
මේ සඳහා   හැටන් ප්‍රදේශයේ විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.