තැපැල් සේවකයෝ කළු කොඩි අතතිව උද්ඝෝෂනයක

ප‍්‍රාදේශිය පුවත්

ඉල්ලිම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් තැපැල් සේවක වෘත්තිය සමිති ගණනාවක් විසින් වැඩ වර්ජනයට සමගාමිව හැටන්  ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට තැපැල් සේවකයින් පිරිසක්  කළු කොඩි අතතිව උද්ඝෝෂණයක නිරත වූ අතරම දේව කන්නලව්වක් සිදු කරමින් පොල් ගැසිමක්ද සිදුකළේය.

අද(25} උදැසන 10 ට පමණ හැටන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යයාලය යටතේ පාලනය වන ප්‍රදේශයේ  තැපැල් කාර්යයාල ගණනාවකම සේවකයින් මෙම උද්ඝෝෂණයට සහභාගි වි සිටියේය.

උද්ඝෝෂණයේ නියැලි සිටි තැපැල් සේවකයින් කියා සිටින්නේ තම වෘත්තිය සමති විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනයට අදට දින 15 වක් ගත වි ඇතත් රටේ පාලකයින් එම සේවක ඉල්ලිම් ලබා දිමට අපෝසත් වි ඇති බවයි.

එම ඉල්ලිම් ලැබෙන තෙක් වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බවද උද්ඝෝෂණයේ නියැලි සිටි තැපැල් සේවකයින් අවධාරණය කළේය.

මෙම උද්ඝෝෂනයේදි දේව කන්නලව්වක් සිදු කරමින් තැපැල් සේවකයින් විසින් තැපැල් කාර්යයාලය ඉදිරිපට පොල් ගැසිමක්ද සිදු කර පසුව එම සේවකයින් විරෝධතා පෙලපාලියකින් හැටන් නගර මධ්‍යයෙන් හැටන් පැරණි තැපැල් කාර්යාලය වෙත ගමන් කරනු ලැබීය.