‘කරාතේ දෝ‘ සාග් යන්න පෙර පුහුණුවක්

ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය මෙම වසරේ අගෝස්තු මස පැවැත්වෙන සාක් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ඉලක්ක කොටගෙන ශ්‍රී ලාංකික කරාතේ ක්‍රීඩකයන් හට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීම සඳහා සංවිධානය කරන කරාතේ පුහුණු වැඩමුළුවක් මෙම මස 29 සහ මාර්තු මස 01, 02, 04 දිනයන්හි ටොරිංටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්වේ.

මෙය ජාත්‍යන්තර කරාතේ උපදේශක Vincenio Ippotitio මහතා ගේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනකි.

Latest Posts