චීනය වළාකුළු අතර පාළමක් විවෘත කරයි

විදෙස්

ලෝකයේ උසම පාළම චීනයේ දී පසුගියදා විවෘත කළේය. නිරත දිග චීනයේ වෙයි පන් ජියෑන්ග් නිම්නයේ මෙම පාලම ඉදිකර තිබේ. මීටර් 565ක උසකින් ඉදිකර ඇති මෙම පාලමේ දිග මීටර් 3,141කි.

චීනයේ ගයිසු සහ යුනාන් පළාත් අතර මාර්ග තදබදය අවමකර ගැනීම සදහා පාළම ඉදිකර තිබේ. මේ සමග එම පළාත් අතර ගමනාගමනය වඩාත් විධිමත් වනු ඇති බවට චීන රජය බලපොරොත්තුවේ.

මේ අතර ඇතැම් මාධ්‍ය මෙය වාර්තා කර තිබුණේ චීනය “වළාකුළු අතර පාළමක්“ (Bridge in the clouds) විවෘත කළ බවයි. 

China bridge02

China bridge03

Latest Posts