රාජකීය මංගල්‍යට සැරසෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ සුන්දර 'වින්ඩ්සර්' නගරය

විදෙස්

බ්‍රිතාන්‍යයේ හැරී කුමරු සහ මේගන් මාකල් හෙට (මැයි 19) දින විවාපත්වීම වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිත රාජකීය මංගල උත්සවයේ පෙරහුරුවක් ඊයේ (මැයි 17) වින්ඩ්සර් නගරයේ දී දක්නට ලැබිණි.ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු ලෝකයේ නන් දෙසින් පැමිණි ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් මංගල උත්සවය වෙනුවෙන් මේ වන විට 'බර්ක්ශයර්' ප්‍රදේශයට පැමිණ සිටිති.

-bbc
Heri 2
Heri3
Heri 4
janahada

Latest Posts