මෝදිගේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

විදෙස්

නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය (BJP) මුළු ආසන ප්‍රමාණයෙන් තුන්සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක බලය තහවුරු කර ගනිමින් මහමැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබේ. මැතිවරණ ප්‍රතිඵල අනුව රාහුල් ගාන්ධි ප්‍රමුඛ කොංග්‍රස් පක්ෂය දරුණු පසුබෑමකට ලක්ව ඇත.


ලෝක් සභාවේ ආසන 542 සඳහා අපේක්ෂකයෝ 8,000ක් ඉදිරිපත්ව සිටියේය.මෙම ආසන 542 න් ආසන 350 ක් නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂයට හිමි වූ අතර රාහුල් ගාන්ධි ප්‍රමුඛ කොංග්‍රස් පක්ෂයට ආසන 85 සහ ඉතිරි පක්ෂවළට ආසන 106 ක් බෙදී ගියේය.මේ අනුව නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය (BJP)ඉදිරියේදී තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනු ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය පවසයි.

Latest Posts